Dr n. med. Wojciech Kowalczewski

Specjalista chirurg dziecięcy

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej (aktualnie Uniwersytet Medyczny) im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Pracuje w Oddziale Chirurgii Dziecięcej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu.

W 2007r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej: ,,Ocena odległych wyników leczenia chirurgicznego obrażeń śledziony u dzieci”

Odbył liczne szkolenia w ośrodkach naukowych m.in. w Oddziale Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, w Klinice Chirurgii Plastycznej CMPK w Warszawie, w Klinice Chirurgii Dziecięcej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, indywidualne szkolenie w zakresie chirurgii plastycznej w Szpitalu Chirurgii Plastycznej w Polanicy Zdrój.

Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w licznych kursach, konferencjach naukowych z zakresu chirurgii. Ukończył m.in. kursy w zakresie technik leczenia chorób żył metodą obliteracji, wewnątrznaczyniowego laserowego zamykania niewydolnych żył – EVLT, diagnostyki dopplerowskiej naczyń krwionośnych.

Od 1996 r. prowadzi Specjalistyczną Praktykę Lekarską, której jest założycielem.

CZŁONEK TOWARZYSTW NAUKOWYCH:

Członek, założyciel Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran