CHIRURGIA NACZYNIOWA /
FLEBOLOGIA

KOMPLEKSOWA DIAGNOSTYKA I LECZENIE CHORÓB ŻYŁ

mk_flebo
home-2_section_01-03
home-2_section_01-01

dr n.med Michał Kowalczewski

Specjalizuję się w diagnostyce i leczeniu chorób żył. Choroby naczyń żylnych należą do najczęstszych chorób cywilizacyjnych. Niewydolność żylna kończyn dolnych, żylaki i zakrzepica żylna to tylko niektóre z nich. Leczenie poprzedzam dokładną diagnostyką naczyń żylnych w USG Doppler i proponuje schemat leczenia dobrany indywidualnie dla pacjenta. Stosuje najnowsze i małoinwazyjne metody leczenia, które wzajemnie się uzupełniają. Daje to gwarancję wysokiej skuteczności zabiegów, bezpieczeństwa leczenia i krótkiego okresu rekonwalescencji”.

Specjalizuję się w diagnostyce i leczeniu chorób żył. Choroby naczyń żylnych należą do najczęstszych chorób cywilizacyjnych. Niewydolność żylna kończyn dolnych, żylaki i zakrzepica żylna to tylko niektóre z nich. Leczenie poprzedzam dokładną diagnostyką naczyń żylnych w USG Doppler i proponuje schemat leczenia dobrany indywidualnie dla pacjenta. Stosuje najnowsze i małoinwazyjne metody leczenia, które wzajemnie się uzupełniają. Daje to gwarancję wysokiej skuteczności zabiegów, bezpieczeństwa leczenia i krótkiego okresu rekonwalescencji”.

PRZYCZYNY PROBLEMÓW ŻYLNYCH

ZGŁOŚ SIĘ PO PORADĘ DO FLEBOLOGA GDY:

JAK ZAPOBIEGAĆ CHOROBOM ŻYŁ

gym

Aktywność fizyczna

apple

Dieta zbilansowana

list

Regularna kontrola

SKLEROTERAPIA

SKLEROTERAPIA jest nieoperacyjną metodą leczenia żył kończyn dolnych. Zabieg polega na zamknięciu chorego naczynia żylnego za pomocą preparatu chemicznego (środka obliterującego), który podawany jest do naczynia podczas iniekcji i ma postać płynu lub piany o różnym stężeniu. W wyniku podania do żyły środka obliterującego dochodzi do kontrolowanego uszkodzenia wewnętrznej ściany chorego naczynia. Doprowadza to do skurczu i zamknięcia naczynia, a następnie jego zwłóknienia i ostatecznie zaniku naczynia. Skleroterapia służy do zamykania zarówno niewielkich naczyń żylnych tzw. pajączków naczyniowych (telangiektazje i wenulektazje), jak również naczyń o większej średnicy (poszerzone żyły siatkowate) oraz dużych żylaków kończyn dolnych. Zabieg może być stosowany jako pojedyncza metoda leczenia, a w przypadku żylaków większych rozmiarów jest zabiegiem uzupełniającym, będąc elementem złożonej terapii i leczenia wieloetapowego.
RODZAJE SKLEROTERAPII: 
Mikroskleroterapia – służy do zamykania drobnych naczyń żylnych – pajączków naczyniowych, wenulektazji i poszerzonych żył siatkowatych. Przebiega zwykle z podaniem leku w formie płynu.
Skleroterapia piankowa – służy do zamykania naczyń większej średnicy i żylaków z podaniem leku w formie piany. Stosowana jest jako pojedyncza metoda leczenia lub element leczenia skojarzonego. Echoskleroterapia – skleroterapia wykonywana pod kontrola USG ma na celu zamykanie odpowiedzialnych za tworzenie żylaków większych pni żylnych lub ich bocznic. Zabieg można przeprowadzić z użyciem umieszczonego w naczyniu cewnika lub z dodatkowym znieczuleniem podanym w okolicę zamykanej żyły, co powoduje dodatkowe zmniejszenie średnicy żyły. Zwiększa to oddziaływanie leku na ścianę naczynia i skuteczność zabiegu obliteracji.

WSKAZANIA SKLEROTERAPII:

ZALETY:

PRZEBIEG ZABIEGU:

Skleroterapia polega na podaniu do naczynia leku w czasie iniekcji. Rodzaj i forma preparatu dobierana jest na podstawie wielkości naczynia, które ma zostać zamknięte. Naczynia żylne o niewielkiej średnicy zwykle ulegają skutecznemu zamknięciu lekiem w formie płynu. Naczynia większych rozmiarów zwykle wymagają zastosowania leku w formie piany. Dawka leku dobierana jest indywidualnie. Zabieg wykonywany jest u pacjenta leżącego na plecach lub brzuchu i odbywa się pod kontrolą USG, co zwiększa skuteczność i bezpieczeństwo zabiegu. Po wykonaniu iniekcji, kończynę dolną unosi się i zakłada opatrunki, a często wyroby o stopniowanym ucisku (np. pończochy uciskowe). Bezpośrednio po zabiegu pacjent jest uruchamiany i nie ma konieczności hospitalizacji. Zabieg zwykle trwa od 15-30 minut.

LASEROWE LECZENIE ŻYLAKÓW (EVLT)

Zabieg laserowego usuwania żylaków jest nowoczesną i małoinwazyjną metodą leczenia żylaków kończyn dolnych. Polega na zamknięciu chorej żyły za pomocą wiązki światła laserowego o długości 1470nm. Energia dostarczana jest do naczynia za pomocą umieszczonego w żyle światłowodu o niewielkiej średnicy. W efekcie działania ciepła emitowanego na końcu światłowodu, które oddziałuje na ścianę chorej żyły, dochodzi do kontrolowanego jej obkurczenia,  następnie zamknięcia, powolnego zwłókniania i zaniku. W wyniku leczenia dochodzi do zmniejszenia zastoju krwi w kończynach dolnych, istotnego zmniejszenie, a często całkowitego ustąpienia dolegliwości bólowych i obrzęków kończyn dolnych oraz zaniku żylaków.Laserowe leczenie żylaków jest aktualnie najczęściej wykonywanym zabiegiem w terapii przewlekłej niewydolności żylnej i stanowi standard postępowania w tej chorobie. Z uwagi na skuteczność i bezpieczeństwo leczenie żylaków laserem istotnie ogranicza liczbę chorych, u których usuwanie żylaków wykonuje się tradycyjną metodą chirurgiczną.

WSKAZANIA:

PODSTAWOWE ZALETY ZABIEGU EVLT:

LECZENIE ŻYLAKÓW PARĄ WODNĄ (SVS)

Zabieg leczenia żylaków parą wodną (SVS, Steam vein sclerosis) polega na zamknięciu żylaków za pomocą ciepła uwalnianego z przegrzanej pary wodnej o temperaturze ok. 110 stopni Celsjusza. Leczenie żylaków parą wodną nie wymaga nacięć skóry i nie pozostawia blizn. Umożliwia uzyskanie pożądanych efektów terapeutycznych i estetycznych w krótkim czasie, na co wpływa niewielka inwazyjność zabiegu.

ZALETY:

PRZEBIEG ZABIEGU

Zabieg  przeprowadzany jest w warunkach sali operacyjnej i poprzedza go dokładne oznaczenie żylaków kończyn dolnych w trakcie badania USG. W trakcie zabiegu do nieprawidłowych żył zakładane są wenflony, przez które wprowadza się cienkie cewniki zakończone mikrootworami, umożliwiające wprowadzenie tzw. przegrzanej pary wodnej do naczynia pod zwiększonym ciśnieniem w niewielkich impulsach/dawkach. Bezpośrednio przed podaniem pary wodnej okolicę żylaka znieczula się miejscowo, co ma na celu bezbolesne przeprowadzenie zabiegu, umożliwia ochronę tkanek sąsiadujących z żylakiem przed możliwym termicznym uszkodzeniem i dodatkowo obkurcza żylaka, co zmniejsza jego średnicę i tym samym zwiększa skuteczność zabiegu. Po zakończeniu zabiegu na miejsca wkłuć zakładane są opatrunki i pończocha uciskowa. Chory może udać się do domu po godzinnej obserwacji.

Jeśli masz problem i chcesz go rozwiązać – jesteśmy dla Ciebie. Umów się na konsultację.