Dr Michał Kowalczewski
Chirurg, flebolog, lekarz medycyny estetycznej

Absolwent I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracuje w Klinice Chirurgii Ogólnej , Naczyniowej i Transplantacyjnej WUM w Warszawie. Absolwent Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej i Anti-Aging przy Polskim Towarzystwie Lekarskim w Warszawie, gdzie uzyskał dyplom lekarza medycyny estetycznej. Aktywnie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w sympozjach, konferencjach i kursach z zakresu chirurgii, flebologii, medycyny estetycznej. Ukończył m.in. kursy w zakresie wewnątrznaczyniowego laserowego zamykania niewydolnych żył ( EVLT ), technik leczenia chorób żył metodą obliteracji, laserowego usuwania naczynek,diagnostyki dopplerowskiej naczyń krwionośnych. Członek Polskiego Towarzystwa Flebologicznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging przy Polskim Towarzystwie Lekarskim. Autor publikacji w zakresie chirurgii naczyniowej i transplantacyjnej oraz medycyny estetycznej.