Dr n. med. Wojciech Kowalczewski
Specjalista chirurgii dziecięcej


Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu. Pracuje w Oddziale Chirurgii Dziecięcej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. W 2007 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej „ Ocena odległych wyników leczenia chirurgicznego obrażeń śledziony u dzieci ‘. Odbył liczne szkolenia w ośrodkach naukowych m.in. w Oddziale Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich , w Klinice Chirurgii Plastycznej CMPK w Warszawie , w Klinice Chirurgii Dziecięcej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie , indywidualne szkolenie w zakresie chirurgii plastycznej w Szpitalu Chirurgii Plastycznej w Polanicy Zdrój. Członek towarzystw naukowych : Polskiego Towarzystwa Lekarskiego , Polskiego Towarzystwa Chirurgii Dziecięcej , Polskiego Towarzystwa Flebologicznego , Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń , członek założyciel Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w licznych kursach , szkoleniach , konferencjach naukowych z zakresu chirurgii. Ukończył m. in. kursy w zakresie technik leczenia chorób żył metodą obliteracji , wewnątrznaczyniowego laserowego zamykania niewydolnych żył - EVLT , diagnostyki dopplerowskiej naczyń krwionośnych. Od 1996 roku prowadzi Specjalistyczną Praktykę Lekarską , której jest założycielem.